Nutri-Score je zrozumiteľné označenie výživovej hodnoty výrobkov a slúži na jednoduchú a rýchlu orientáciu spotrebiteľa pri výbere potravín. Výsledná zodpovedná hodnota Nutri-Score je vypočítaná podľa toho, či vo vybranej potravine prevažujú priaznivé alebo nepriaznivé výživové látky.

Spoznaj Nutri-Score

Napriek podrobným informáciám o živinách, ktoré sú uvedené na obale, spotrebitelia veľmi často nevedia, ako si vybrať hodnotné potravinové výrobky. Dôvodom je nielen veľký výber na pultoch obchodov, ale aj nedostatok odborných znalostí o jednotlivých zložkách produktu, a teda neschopnosť interpretovať informácie uvedené na obale.

Systém označovania

Nutri-Score je systém označovania potravín na prednej strane obalu formou loga založený na vedeckej metóde stanovenia výživovej hodnoty výrobkov.
Spotrebiteľ môže vďaka Nutri-Score nasmerovať svoj výber na potraviny s lepšou výživovou kvalitou.

Efektivita

Nutri-Score poskytuje spotrebiteľom informácií o celkovej výživovej hodnote produktu. Logo Nutri-Score pomáha spotrebiteľom lepšie porozumieť výživovej kvalite potravín, ktoré kupujú.

Hodnotenie

Nutri-Score hodnotí výrobky podľa výživového zloženie a tak môže spotrebiteľ výrobky rovnakej kategórie navzájom rýchlo a ľahko porovnať a nasmerovať svoj výber na potraviny s lepšou výživovou kvalitou.

Rýchla orientácia

Nutri-Score slúži pre rýchlu orientáciu spotrebiteľa. Výsledná zodpovedná hodnota zohľadňuje či vo vybranej potravine prevažujú priaznivé alebo nepriaznivé výživové látky. Vďaka tejto transparentnosti môžu spotrebitelia zodpovedne prispieť k preferencii stravy priaznivejšej pre zdravie.


Nutri-Score odporúča Európska kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie WHO

Program Nutri-Score bol vyvinutý s cieľom poskytnúť transparentné informácie o výživovej hodnote výrobkov a napomáhať tak spotrebiteľom robiť informované rozhodnutia na základe zjednodušených informácií. Logo Nutri-Score na prednej strane obalov potravín poskytuje spotrebiteľovi pri nákupe čitateľné a ľahko zrozumiteľné informácie o celkovej výživovej kvalite výrobkov. Spotrebiteľ môže porovnávať výrobky a nasmerovať svoj výber na potraviny s priaznivou výživovou kvalitou a prispieť tak k zdravšiemu životnému štýlu. 

Abeceda v Nutri-Score

Systém Nutri-Score vychádza z tzv. Raynerovej škály, ktorá hodnotí potraviny na základe obsahu zložiek, ktoré by sme mali v strave preferovať a tých, ktoré by sme mali v strave obmedzovať.

Prideľovanie bodov v rámci Nutri-Score

Nutri-Score je založený na vedeckej metóde, ktorú v roku 2005 vyvinul výskumný tím z Britskej Oxfordskej univerzity pod vedením prof. Mike Raynera. Základom Nutri-Score je rovnica vyvinutá tímom vedcov – takzvané Raynerovo skóre – ktorá zohľadňuje tak cenné zložky, ako aj tie, ktoré by mali byť v strave obmedzené. Body sa prideľujú na základe obsahu zložiek v 100 g produktu alebo 100 ml nápoja. Od bodov pridelených za energiu, nasýtené tuky a soľ sa odpočítajú body za bielkoviny, vlákninu a ďalšie výživné látky, ktoré prispievajú k výživovej hodnote produktu. Kombinované skóre umožňuje zaradenie potraviny do jednej z piatich hodnotových tried: A až E.

Nutri-Score prideľuje body nasledovne:
Kladné body Od 0 do 10 bodov pre zložky, ktoré by mali byť v strave obmedzené a to v kategóriách energia, cukry, nasýtené tuky a soľ.
Záporné body Od 0 do 5 bodov pre zložky, ktoré je potrebné podporovať, a to v spoločnej kategórii ovocie, zelenina, orechy a v kategóriách vláknina a bielkoviny.
Výsledné skóre vzniká ako rozdiel medzi zložkami, na ktoré by sme si mali dávať viac pozor a zložkami, ktoré by sme mali v našom jedálničku podporovať.

Upozornenie:
Jednotlivé hodnoty a odporúčania sa vždy prepočítavajú na dospelého zdravého človeka, čo si treba uvedomiť najmä pre tých, ktorí majú špecifické nutričné potreby (ľudia s potravinovými alergiami, diabetici a pod.)

+60

percent dospelých na Slovensku trpí nadváhou a obezitou

+33%

percent ľudí pri nákupe pozitívne ovplyvnilo označenie NUtri-score

+86

percent spotrebiteľov chce nakupovať zdravšie

Výhody Nutri-Score

EFEKTÍVNOSŤ

Nutri-Score ponúka zrozumiteľné vysvetlenie výživovej hodnoty na základe súčasných vedeckých poznatkov. 

OBJEKTÍVNOSŤ

Nutri-Score hodnotí každú potravinu ako celok, nielen jej jednotlivé zložky.  Je to objektívne výživové zhodnotenie výrobku.

ZELENÁ PRE VÝŽIVU

Cieľom projektu je učiť spotrebiteľov hodnotiť potraviny podľa ich prínosu pre výživu.

MEDZINÁRODOSŤ

Nutri-Score už funguje v mnohých európskych krajinách, napr. vo Francúzsku, Nemecku, Belgicku, Španielsku a odporúča ho Európska kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie WHO.

Každú potravinu tvoria zložky, ktoré majú istú výživovú hodnotu. Každú z týchto zložiek potrebujeme, dôležité však je, v akom množstve. Výživové údaje sú odzrkadlením zloženia výrobku vyjadrené číselne. 

Nutri-Score hodnotí potraviny v celku, hodnotí aj pomery jednotlivých zložiek v potravine tak, aby spotrebiteľ na základe jednoduchej a zreteľnej informácie vedel, do akej miery spĺňa výživové štandardy.

Ako vyzerá výpočet Nutri-Score pri bežnom bielom jogurte?

Podrobnú tabuľku hodnôt nájdete v sekcii Abeceda.

Slovník pre Nutri-Score

K zdravému životnému štýlu patrí dostatok pohybu a pestrá vyvážená strava. Čo tvorí základ výživy?

Čo sa označuje a čo nie?

Nutri-Score označenie sa môže použiť na akékoľvek potraviny, ktoré uvádzajú na obale nutričné informácie.

Pro Nutri-Score Aliancia

Pro Nutri-Score Aliancia je neformálne združenie, ktorého cieľom je podporovať zavedenie nutričného označovania výrobkov schémou Nutri-Score ako efektívneho nástroja na podporu zdravej životosprávy a informovaného výberu spotrebiteľov.

Slovenská obezitologická asociácia

Slovenská poľnohospodárska univerzita

Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov: SOS

Slovenská vegánska spoločnosť

Kaufland

Danone

Nestlé

Dr. Oetker

Francúzsko-slovenská obchodná komora

Slovenská asociácia pre výživu a prevenciu

Inštitút pre prevenciu a intervenciu

Slovenský pacient o. z.

Asociácia slovenských kúpeľov

Naši výživoví experti

Ing. Jakub Berčík, PhD. – Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU – realizátor prieskumu
Petra Čakovská – Spoločnosť ochrany spotrebiteľov
Soňa Ďurčová – Spoločnosť ochrany spotrebiteľa

Kristína Chaparro – Slovenská vegánska spoločnosť
MUDr. Peter Chlebo, PhD. – Katedra výživy ľudí FAPZ SPU – odborník na výživu
Ing. Zuzana Chlebová, PhD.  – Katedra výživy ľudí FAPZ SPU – odborníčka na výživu
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD. – prezidentka SOA – obezitologička
Ing. Martina Gažárová, PhD.  – Katedra výživy ľudí FAPZ SPU – odborníčka na výživu
prof. Ing. Jozef Golian, Dr. – Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU – odborník na potravinárstvo a výživu
MUDr. Peter Makara, MPH – prezident SSVPL – všeobecný praktický lekár
prof. MUDr. Mariana Mrázová, PhD. – Inštitút pre prevenciu a intervenciu – odborníčka na verejné zdravotníctvo

doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc. – člen SOA – gastroenterológ, odborník na výživu
doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc., – členka SOA – farmaceutka, odborníčka na výživu
MUDr. Adela Penesová, PhD. – predsedníčka Slovenskej asociácie pre prevenciu a výživu – odborníčka na obezitu, diabetes, hypertenziu
doc. Ing. Radovan Savov, PhD. – Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU – realizátor prieskumu

Dokumenty na stiahnutie

Memorandum:

Informácie pre médiá:

Tlačová správa:

Výsledky spotr. prieskumu:

Farebné logo s rámikom a bez:

Prezentácia z tlačovej konferencie:

Čiernobiele logo: