Závislosť od jedla?

Závislosť od jedla je vo vedeckej komunite kontroverznou témou.

 

Faktom je, že sa môžete stať fyzicky závislými na určitých drogách, diskutuje sa však o tom, či môže byť človek závislý od jedla, keď ho potrebujete na základné prežitie. U niektorých predisponovaných jedincov určité nutričné faktory, najmä potraviny s vysokým glykemickým indexom (sladkosti, čokoláda), vyvolávajú v centrálnej nervovej sústave neurochemické aj behaviorálne reakcie podobné závislosti.

 

 S pocitom uspokojenia a vyvolanou eufóriou prichádza tá temná stránka problému. Ak sa takáto konzumácia vymkne spod kontroly, okrem radosti nám do tela prúdia „hluché“ kalórie v podobe cukrov, tukov, či alkoholu, čo sa odrazí na telesnej hmotnosti.

 

Psychologické rizikové faktory

 

Pre vznik obezity sú rizikové najmä neschopnosť zvládnuť stres, narušená psychologická celistvosť, nevšímavosť i nezdravá sebaláska (mám sa rád/rada, aký/aká som – teda nebudem sa trápiť a radšej sa najem). Rovnako ako prehnaná sebaláska to môže byť aj nízka sebaúcta, emocionálna nestabilita. Na príčine môže byť aj posmievanie zo strany rodiny či okolia, čím trpia najmä deti a dospievajúci. Rizikovým faktorom je aj časté a extrémne držanie diét, podliehanie tlaku médií, v dôsledku čoho narastá nespokojnosť s výzorom vlastného tela.

 

Stretnutie s vlastným „ja“, naším osobnostným nastavením, patrí k tým najťažším v našom živote. Najmä ak sme v situácii, že chceme zmeniť svoje návyky, správanie. Poznajú to ľudia závislí na čomkoľvek – alkohole, cigaretách, drogách, hrách (gambling), sociálnych sieťach, atď. Treba si však uvedomiť, že ako povedal Dr. Krause „nie je dôležité aké karty dostaneme, ale to ako s nimi hráme“. Znamená to, že je na našom rozhodnutí ako danú situáciu vnímame, či budeme za našu situáciu obviňovať iných (napr. našich rodičov, alebo politikov), čím presúvame zodpovednosť mimo nás, alebo ju prijmeme a „popasujeme sa s ňou“. Chce to konečne dospieť. Nič nie je stratené ani v dospelosti. Mozog má totiž jednu úžasnú schopnosť nazývanú neuroplasticita, ktorá nám umožňuje, aby sa po znížení príjmu cukru v potrave do určitej miery „zresetoval“ a fyzické cvičenie môže tento proces posilniť. Potraviny bohaté na tuky omaga-3 (nachádzajú sa v rybom oleji, orechoch a semenách) sú tiež neuroprotektívne a môžu posilniť mozgový metabolizmus potrebný na tvorbu nových neurónov a správnych nervových prepojení.

 

Vieme to zmeniť?

 

Ak sa chce človek naozaj rozhodnúť pre zmenu, treba rátať s dlhodobým a nie vždy ľahkým procesom. Prvoradým prístupom v liečbe obezity (čím je jej stupeň vyšší tým viac) by mal byť komplexný manažment pacienta s obezitou, čo znamená, úprava životosprávy pod odborným dohľadom viacerých odborníkov ako je nielen lekár, ale aj nutričný terapeut, fyzioterapeut a v neposlednom rade aj psychológ. Ideálny je holistický prístup k takémuto pacientovi s obezitou: snaha dosiahnuť rovnováhu medzi  primeranou výživou, dostatkom pohybu, technikami zvládania stresu, emócií či dosiahnutie emočnej stability. Veľmi dôležité je snažiť sa o všímavosť (angl. „midfulness“), čo znamená prežívanie udalostí tu a teraz, jedine to máme vo svojej moci. Ide o uvedomovanie si toho čo práve robím, kde som, s kým som, aj to čo jem („midfulness eating“). Veľa vecí robíme automaticky, stereotypne, v stave bez kritického hodnotenia vecí a javov– napr. nakúpite okrem potrebných vecí aj sladkosti či slané pochutiny, tak nejak spadnú do košíka. A doma, pred televízorom či počítačom, len tak z pocitu nudy, ale bez pocitu hladu zjete, čo máte po ruke. Podobne je to s pohybom mnohí stereotypne a automaticky použijete výťah, hoci nie ste handicapovaný, alebo použijete auto na prepravu aj tam, kde za pár minút môžete prejsť peši, čakáte na zástavke niekoľko minút- stojíte, radšej sa prechádzajte, každý krok sa ráta.

 

Manažment obezity

 

Ak chce obézny človek zredukovať svoju hmotnosť (schudnúť) zdravým spôsobom, musí si uvedomiť, že ide o dlhodobý a zložitý proces, v ktorom nebude núdza o náročné chvíle. Tak ako „vypracovať sa do stavu obezity trvalo zväčša niekoľko rokov, tak aj proces redukcie netrvá pár týždňov, ale niekoľko mesiacov aj rokov. Dôležité je dosiahnuť trvalú a udržateľnú zmenu životného štýlu. Taktiež ak si chceme udržať štíhlu líniu nebude to „zadarmo“, niektoré z týchto prvkov musíme dodržiavať tiež. V prvom rade je to edukácia v oblasti výživy. O tom, že sme nutrične málo gramotní, sme už tu hovorili. Naozaj, mali by sme využívať každý nástroj, ktorý nám umožní lepšie zvládať ponuku, ktorá sa na nás z reklamy a obchodov valí. Vedieť si vybrať je umenie. A nástroje, ako už spomínané označovanie potravín Nutri-Score odporúčané Európskou úniou, je len jedným čriepkom z mozaiky.

 

Určite je nevyhnutné sa každý deň hýbať/chodiť a 5x do týždňa aj cvičiť aspoň 30 minút „do spotena“. Minimalizovať musíme sedavosť, dnes je totiž doba sedavá a mnohí žijú život v digitálnom/virtuálnom priestore viac ako v realite, čo tiež nahráva obezite. Snažiť sa odbúravať stres radšej pohybom, než čokoládou, je dobré riešenie. U niektorých pacientov s obezitou môže byť závislosť od jedla, alebo emočné jedenie kľúčový faktor jej vzniku. Preto podobne ako iné závislosti (od alkoholu, drog či cigariet) by ich mal človek riešiť s odborníkmi. My ostatní – rodina, lekári, štát – môžeme byť len nápomocní.